www.unuudur.com » www.mec.mn

Эх сурвалж: www.mec.mn

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ УЛААНБААТАР ХОТЫН ИРГЭДИЙН ҮНЭЛГЭЭ, 2014 ОНЫ 12-Р САР

[Нийтэлсэн: 07.12.2014] [Эх сурвалж: ]

Энэхүү судалгааны мэдээллийг 2014 оны 11-р сарын 29-өөс 12-р сарын 3-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод оршин суудаг 1002 иргэнээс авсан болно.

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ УЛААНБААТАР ХОТЫН ИРГЭДИЙН ҮНЭЛГЭЭ, 2014 ОНЫ 11-Р САР

[Нийтэлсэн: 10.11.2014] [Эх сурвалж: ]

Энэхүү судалгааны мэдээллийг 2014 оны 11-р сарын 2-7-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод оршин суудаг 1006 иргэнээс авсан болно.

2013 ОНЫ 12-Р САР, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ УЛААНБААТАР ХОТЫН ИРГЭДИЙН ҮНЭЛГЭЭ

[Нийтэлсэн: 13.12.2013] [Эх сурвалж: ]

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг 2013 оны 11-р сарын 20-нд эхлүүлж 2013 оны 12-р сарын 2-нд дуусгав. Нийгэм, эдийн засгийн судалгаанд 2013 оны 12-р сарын байдлаар Улаанбаатар хотын 7 дүүргийн 129 хороонд оршин суудаг нийт 1006 өрх хамрагдсан болно. Судалгааны түүврийг Улаанбаатар хотын насанд хүрсэн хүн амын тоон дээр суурилан тооцоолсон болно.

Labor Market Study in Mongolia

[Нийтэлсэн: 10.09.2010] [Эх сурвалж: ]

This Final Report covers the full project period of the “MCA-Mongolia: Labour Market Study in support of the TVET Project” from its inception on 1st December 2009 to 14th June 2010. Cambridge Education Ltd. (UK), in association with MEC LLC (Mongolia), has been contracted by MCA-Mongolia to provide technical assistance in support of the TVET [...]Шинээр

Mongolia Celebrates 60 Years in the United Nations
[Нийтэлсэн: 03.11.2021 ]
[Эх сурвалж: ]
SouthGobi Announces Profit Warning and Business Update
[Нийтэлсэн: 29.10.2021 ]
[Эх сурвалж: ]
Coal truckers stuck at Mongolia-China border
[Нийтэлсэн: 29.10.2021 ]
[Эх сурвалж: ]
Chile protests take toll on Antofagasta quarterly output
[Нийтэлсэн: 23.01.2020 ]
[Эх сурвалж: ]
Metallurgical coal prices starting to slip: Fitch
[Нийтэлсэн: 02.10.2018 ]
[Эх сурвалж: ]
Copper price plunges to 1-year low
[Нийтэлсэн: 14.07.2018 ]
[Эх сурвалж: ]
Global Religion and the United Front: The Case of Mongolia
[Нийтэлсэн: 11.07.2018 ]
[Эх сурвалж: ]
Thermal coal prices hit 6-year high
[Нийтэлсэн: 09.07.2018 ]
[Эх сурвалж: ]
Former Rio Tinto exec jailed for corruption in China let free
[Нийтэлсэн: 09.07.2018 ]
[Эх сурвалж: ]

Get Flash to see this player.